Na de uitvaart

Na de uitvaart

Pas na de uitvaart begint vaak een moeilijke periode. De draad van het ‘gewone’ leven oppakken en accepteren dat uw dierbare er niet meer is.

In het boekje ‘Zorgen Erna’ (die wij u overhandigen bij de opdrachtbevestiging) staan vele praktische zaken beschreven die na het overlijden van uw dierbare geregeld dienen te worden.

Een paar weken na de uitvaart zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken. We kijken terug op de dagen vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart en hoe u onze begeleiding ervaren heeft.

Wellicht komen er nog andere dingen aan de orde die u graag met ons wilt bespreken. Zo kunt u nog nadenken over een dankbetuiging.

In geval van overlijden, staan wij u met liefde bij.