Na de uitvaart

Pas na de uitvaart begint vaak een moeilijke periode. De draad van het ‘gewone’ leven oppakken en accepteren dat uw dierbare er niet meer is.

In het boekje ‘Zorgen Erna’ (die ik u overhandig bij de opdrachtbevestiging) staan vele praktische zaken beschreven die na het overlijden van uw dierbare geregeld dienen te worden.

Een paar weken na de uitvaart zal ik contact met u opnemen om een afspraak te maken. We kijken terug op de dagen vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart en hoe u mijn begeleiding ervaren heeft. Wellicht komen er nog andere dingen aan de orde die u graag met mij wilt bespreken. Zo kunt u nog nadenken over een dankbetuiging.