Ervaringen

Omdat wij wisten dat mijn vrouw vanwege ziekte binnen afzienbare tijd zou gaan overlijden, hebben we een paar maanden van te voren contact gezocht met Petra. Wij wilden nagaan of zij aan onze wensen (o.a. zelf de kist maken, thuis opbaren en condoleance, zelf het afscheid verzorgen) kon en wilde voldoen. Bovendien wilden we in een gesprek aftasten of we een ‘klik’ met haar voelden. In het gesprek werd duidelijk dat zij goed uit de voeten kon met ons wensenpakket. Haar werkwijze is erop gericht om zoveel mogelijk faciliterend bezig te zijn. Daarnaast staat ze met een zekere nuchterheid in het leven en doet ze niet aan overdreven rouwbeklag.
Toen mijn vrouw op 30 juni overleed hadden we het draaiboek voor de begrafenis grotendeels klaar. Daardoor kon er efficiënt gehandeld worden en hoefden we geen tijd meer te besteden aan allerlei lastige beslissingen. Dat gaf een heleboel rust. De hele uitvaart verliep vervolgens volledig naar onze wensen. Petra loste eenaantal praktische problemen voor ons op en deed op een aantal punten nog enkele waardevolle suggesties. Ook de contacten van Petra met mij en mijn familie hebben wij als plezierig ervaren; met de juiste mix van empathie en zakelijkheid die in dat soort situaties gepast is. Kortom: Petra heeft geheel aan onze wensen voldaan, zij heeft vanuit haar ervaring enkele goede tips gegeven en uitstekend rekening gehouden met de inbreng van onze kant. Zij is een uitstekende uitvaartbegeleider die ik van harte kan aanbevelen.